وقتی که میزان اطلاعات و  افکار مزاحم در فکر شما  بنا به هر دلیلی زیاد می شود(دلایل این امر می تواند متاثر از پارامتر های داخلی شما و پارامتر های محیطی باشد) و متوجه می شوید که تمرکز مناسبی ندارید جهت بهبود وضعیت خود  هیچ اهمیتی به افکار مزاحم ندهید  و بیخودی انها را تجزیه و تحلیل نکنید و واکنش احساسی نسبت به انها نشان ندهید (اگرچه یادگیری این رفتار و پایبندی به آن چندان ساده نیست اما به کمک اصل تمرین و تکرار به مرور قادر خواهید بود این مهارت را کسب کنید) .   اگر حساسیت خود را  نسبت به صدا ها و مخصوصا موضوعاتی که شما را ناراحت و یا عصبانی میکنده کم و کم تر کنید و یا به تعبیری حالت بی خیالی به خود بگیرید (البته بی خیالی مثبت و معقول) وضعیت بهتری پیدا می کنید.