به طور کلی تشخیص LLI  به دور صورت دیده می شود:

1. توسط پزشک یا روان پزشک

2. به شکل خود تشخیصی یا اصطلاحا self diagnostic

طبق بررسی های بنده در مورد اول (به ویژه در کشورهای جهان سوم یا در حال توسعه که پزشکان کمتری با اختلال LLI آشنایی دارند)  به دلیل ضعف حتی بسیاری از پزشکان  در شناخت علائم اختلال  LLI  (طبق نظر بسیاری از LLIها) گاها تشخیص های اشتباهی صورت می گیرد و اختلالات دیگری به اشتباه به عنوان LLI تشخیص داده شده و یا برعکس ، اختلال LLI به عنوان اختلال دیگری تشخیص داده می شود. به عنوان مثال اشتباه با اختلالاتی نظیر دوقطبی(Bipolar) و حتی سندروم آسپرگر  (Asperger syndrome) گزارش شده است.بنا بر این به پزشکان محترم توصیه می کنم این اختلال را با دقت بشناسید چرا که درصد همپوشانی آن با برخی اختلالات ذهنی دیگر زیاد است و با تشخیص اشتباه شما ممکن است با سرنوشت بیمار خود بازی کنید!

در حالت دوم گاها فرد با بررسی های خودش به این نتیجه می رشد که درچار اختلال LLI  است. در این مورد باید بسیار دقت شود و بررسی های بسیاری توسط فرد صورت گیرد تا در تشخیص خود اشتباه نکند. بسیار رایج است که در این مورد فرد دچار تشخیص اشتباه می شود.


مایکل اسکوفیلد

به عنوان مثال افراد زیادی که دارای اختلالات مشابه ای هستند و اتفاقا سریال فرار از زندان را دیده اند و با اختلال LLI آشنا شده اند بعد از اندکی تحقیق و به صرف تنها احساسات و با کمترین منطق خود را LLI می داند (در این مورد گزارشات زیادی را مشاهده کرده ام) بنابر این در خود تشخیص بسیار احتیاط کنید که به صرف برخی جذابیت  های LLI بیماری یا اختلال خود را اشتباه تشخیص ندهید چرا که این تشخیص اشتباه نه تنها سودی برای شما ندارد بلکه برعکس به ضرر شما تمام خواهد شد.