ذیلا به صورت خلاصه توانمندی های افراد LLI را بیان می کنیم.
 • توانمندی های افراد LLI
  • آنها بسیار دقیق هستند و حتی کوچکترین جزئیاتی که ذهن افراد دیگر آنها را بی اهمیت جلوه می دهد و اصلا به سطح هوشیار نمیرسند اط نگاه آنها مهم است و اتفاقا به سطح هوشیار مغزشنان میرسند.
  • انها بعداز دیدن جزینات به آن را به سطح هشیار ذهنشان می آورند و شروع به تفسیر آن می کنند،
  • دنبال وتولید کردن زنجیره پردازش ها!!!
  • توانایی بیادآوردن خاطرات حتی با جزیئات دقیق مکانی،زمانی،پوششی،صدایی و بویایی و...
  •    آنها ممکن است نتواند اندیشه دیگران که LLI    نیستند ار تحمل کنند چون نگاه سطحی آنها بسیار احمقانه به نظر LLI    ها میرسد!!
  • وقتی این افراد ،LLI  های دیگری را پیدا میکنند و می فهمند که چه مشکلی دارند زندگی برایشان بسیار بسیار راحت تر می شود
  • ذهن افراد LLI همیشه درگیر زنجیره ای از چرا ها است.
   • به دنبال سوال و مسئله و پاسخ هستند.
  • معمولا سعی می کنند که مشکلات و مسائلاش را خودشان حل کند  ودوست ندارند دیگران این کار را برای آنها انجام دهند (اصطلاحا Self-correction هستند)
  • اگر متوجه LLI خود نباشند معمولا مدام در حال جستجو برای علت آن خواهند رفت(نوعی رفتار خود ترمیمی و خود شناسی دارند)
  • تمایل دارند که منحصر به فرد باشند
  • علاقمند  به موسیقی هستند
  • ذهنشان توانایی تفکیک اجزای هر چیزی و تصور اجزا به صورت منفرد را دارد.
  • توانایی عجیب در ارتباط دادن چیزهای غیر مرتبط با همدیگر دارند
  • علاقمند به یادگیری چیزهای جدید هستند
  • عموما برای مسائل جایگزین هایی را نیز در نظر می گیرند.
  • علاقه به خودیادگیری دارند
  • کنجکاو هستند
  • تفکرات وپردازش مغزشان مانند شبکه تار عنکبوت پیوسته و پرانشعاب است
  • معمولا برای کنترل  محرک های دیداری سربه زیر هستند و پوشیدن کلاه لبه دار برای آنها مفید است.
  • عموما زیاد اجتماعی نیستند
  • بسیار حافظه قوی دارند.
  • توانایی تشخیص الگوهای مختلف در پدیده های مختلف را دارند
  • یادگیرشان از دیگران سریعتر است.
  • قبل از اینکه سوال حتی پرسیده شود پاسخ می دهند.
  • توانایی عجیب در وفق یافتن با محیط حتی در بدتری شرایط
  • تجزیه و تحلیل هر چیز تا مرحله کشف علت معلول ها
   • به علت قدرت تحلیل توانایی بالایی درکشف پتاسیل های نهفته در اشیا و انسان ها دارند
    • می توانند بفهمند هر کسی چه پتانسیل هایی دارد حتی اگر خود فرد متوجه نشود!!
    • منطق هایی را کشف می کنند که دیگران نمی کنند.
    • چیزهایی را متوجه می شوند که دیگران متوجه نمی شوند.

 

 • توانایی شناخت انسان ها و موقعیت ها را دارند.
 • میتوانند با تحلیل جزئیات چهره افراد  دروغ گویی و فریب را سریع تشخیص دهند.
 • توانایی عجیب در مقایسه پدیده ها را دارند.
 • جهان را عمیق تر و ژرف تر می بینند.
 • درسها مدرسه و دانشگها معمولا برایشان کسل کننده است و معمولا ناموفق در این محیط ها و ناتمام رها می کنند.
 • در رانندگی اگه ذهن خود  کنترل نکنند بد رانندگی کردن سایرین انها را خشمگین می کند.
 •  به چیزهایی ارزش می دهند که معمولا انسان های معمول آنها را ارزشمند تلقی نمی کنند.
 • ارتبطاشان با بزرگتر از سنشان بیشتر است تا با همسن هایشان .
 • معمولا تجارت و پول در آوردن برایشان آسان است.
 • اگر IQ بالا داشته باشند عموما خلاق،تحلیل گر ،حلال مسائل، هنرمند و ... هستند

 

 

 

 • در شرایط عدم کنترل مغزشان:
  • زودرنج
  • عصبی
  • تندمزاج
  • عدم تمرکز شدید
  • اختلال در گفتار
  • عصبی نسبت به هر محرک
  • کنترلشان در اختیار احساساتشان قرار می گیرد.
  • LLI ها از حجم عظیم محرک  های احساسی مورد رنجش واقع می شود و در صورت عدم کنترل  ممکن است تسلیم این محرک ها شوند!